Publikácie NÚCEM za rok 2016

Publikácie NÚCEM za rok 2015

Publikácie za rok 2015 vznikli v rámci realizácie projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (E-test)

Publikácie NÚCEM za rok 2013

Publikácie za rok 2013 vznikli v rámci realizácie projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej reformy vzdelávania (HKV)