Kontakty

Maturitná skúška

Telefón:

  • 02/ 68 26 03 05, 0911 405 087 (legislatíva súvisiaca s MS),
  • 02/ 68 26 01 05, 02/ 68 26 01 06 (organizácia MS),
  • 02/ 68 26 01 36 (databáza škôl a prihlasovanie žiakov na MS),
  • 02/ 68 26 01 07, 02/ 68 26 01 37 (žiaci so ZZ).

E-mail:

  • maturita@nucem.sk (legislatíva súvisiaca s MS),
  • maturitadata@nucem.sk (organizácia MS, databáza škôl a prihlasovanie žiakov na MS),
  • maturitasvvp@nucem.sk (žiaci so ZZ).