PISA

PISA 2018

Finančná gramotnosť

7. mája 2020 o 10:00 SELČ budú oficiálne zverejnené Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti finančnej gramotnosti PISA 2018 z pohľadu Slovenska a Medzinárodná správa štúdie PISA 2018 - Volume IV finančná gramotnosť.


Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť

NÚCEM ako národné koordinačné centrum štúdie OECD PISA zverejnil 3. decembra 2019 výsledky, na Slovensku už v poradí šiesteho cyklu, medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Do tohto cyklu štúdie sa  zapojilo 79 krajín (37 krajín OECD a 42 tzv. partnerských krajín a regiónov). Celkovo bolo do testovania zapojených približne 600 000 žiakov sveta.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.                         

Výsledky všetkých krajín v PISA 2018 si môžete pozrieť v prehľade TU.

Výsledky slovenských žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti sú podrobne vyhodnotené v Národnej správe PISA 2018 Slovensko.

Infografiky k výsledkom OECD PISA 2018 nájdete TU.

Uvoľnené úlohy z čitateľskej gramotnosti v slovenskom jazyku nájdete TU.

PISA 2018 - Country note Slovak Republic

PISA 2018 a Európska únia

Podrobné informácie k zverejneniu výsledkov OECD PISA 2018 nájdete na webovom sídle OECD.

Hlavné meranie štúdie PISA 2018 na Slovensku zrealizoval NÚCEM 16. ­­- 27. apríla 2018 na reprezentatívnej vzorke 6 770 15-ročných žiakov z 385 škôl (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá, SOŠ). V testovaní sa sledovala úroveň ich vedomostí a zručností z čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola čitateľská gramotnosť.

PISA 2021

V období október – december 2019 budú oslovené základné a stredné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 7. cyklu medzinárodnej štúdie PISA (PISA 2021). Školy budú vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

20. – 30. apríla 2020 sa bude realizovať pilotné meranie PISA 2021.  

V mesiacoch máj – jún 2020 bude prebiehať hodnotenie položiek s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bude v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú sledovanú oblasť.

Všetkým školám, ktoré sa podieľajú na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME.