PISA

PISA 2022

V období október – december 2020 budú oslovené základné a stredné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 8. cyklu medzinárodnej štúdie PISA (PISA 2022). Školy budú vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie. Vybrané školy budú oslovené listom, ktorý by mal byť školám doručený v priebehu mesiaca október - december 2020.

V apríli 2021 sa bude realizovať pilotné meranie PISA 2022. O presnom termíne realizácie pilotného merania budeme priebežne informovať verejnosť i vybrané školy.

V mesiacoch máj – jún 2021 bude prebiehať hodnotenie položiek s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bude prebiehať v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú sledovanú oblasť.

PISA 2018 

Odborníci diskutovali o tom, ako zlepšiť čitateľskú gramotnosť slovenských žiakov

Témou webinára pre učiteľov, ktorý sa uskutočnil 18. marca 2021, bolo čítanie a čitateľská gramotnosť našich 15-ročných žiakov na základe výsledkov PISA 2018. Veľmi zaujímavé príspevky na túto tému prezentovali odborníčky z Trnavskej univerzity v Trnave, Ústavu sociálnej komunikácie SAV a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

 Prezentované boli tieto témy:

  • Čitateľská gramotnosť v meraní PISA 2018
  • Čitateľská gramotnosť 15-ročných žiakov na Slovensku v príčinách a súvislostiach: Mapovanie zákulisia školského vyučovania čítania včera a dnes
  • Využívanie digitálnych technológií pri čítaní a ich vplyv na čítanie a úroveň čitateľskej gramotnosť
  • Metakognitívne stratégie pri čítaní

 Celý záznam z webinára si môžete pozrieť a vypočuť tu.

Na základe analýz dát zo štúdie PISA 2018 pripravil NÚCEM aj tematickú správu, kde nájdete viac informácií o výskume čitateľskej gramotnosti aj s vyhodnotením žiackych dotazníkov.
Tematickú správu si môžete prečítať tu.

Zverejnenie správy z oblasti globálnych kompetencií

Oficiálne zverejnenie Medzinárodnej správy štúdie PISA 2018 - Volume VI z oblasti globálnych kompetencií sa uskutočnilo dňa
22. októbra 2020 o 11:00 SELČ. Výsledky budú medzinárodným centrom odprezentované o 15:00 SELČ v rámci programu Virtual 2020 AFS Global Conference.

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy sme zverejnili aj:

Viac informácií o štúdii PISA nájdete tu.

Všetkým školám, ktoré sa podieľajú na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME.