Kontakty

Oddelenie pre PIRLS

Kontakt na národné centrum štúdie: kristina.cevorova@nucem.sk