PIRLS

Základné informácie

Približný počet zúčastnených krajín: 55
Zverejnenie výsledkov PIRLS 2021: december 2022
Rámec: odkaz 
Medzinárodná správa: link  (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Encyklopédia: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Medzinárodná databáza: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Dotazníky: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma testovania: pilotné meranie elektronická, hlavné meranie papierová + elektronická

Viac informácií o štúdii PIRLS môžete získať tu.

PIRLS 2021 na Slovensku

Overovanie nástrojov testovania piateho cyklu štúdie PIRLS, tzv. pilotné meranie sa na Slovensku malo realizovať v čase od 23. marca do 3. apríla 2020. V tomto termíne sa z dôvodu uzavretia všetkých škôl kvôli ochrane pred šírením ochorenia COVID-19 nemohlo uskutočniť

Na získanie dát nevyhnutných na prípravu hlavného merania plánujeme v prípade priaznivej epidemiologickej situácie v priebehu mesiacov september alebo október 2020 realizáciu zjednodušenej verzie pilotného merania. Zúčastnia sa ho dobrovoľne prihlásené školy spomedzi škôl pôvodne vybraných do riadneho pilotného merania.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutoční v dňoch 3. – 14. mája 2021. Medzinárodným centrom štúdie bolo vybraných 236 základných škôl, z ktorých 222 bude s vyučovacím jazykom slovenským a 14 bude s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci budú riešiť test v maďarskom jazyku). Testovania PIRLS 2021 sa zúčastní približne 8 600 žiakov 4. ročníka ZŠ.