ICCS

Cyklus: 2022

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 25
Zverejnenie výsledkov ICCS 2022: 2023
Medzinárodná správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Encyklopédia: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma testovania: elektronická

Viac informácií o štúdii ICCS môžete získať tu.

ICCS 2022 na Slovensku

Pilotné meranie (overovanie nástrojov testovania tretieho cyklu štúdie ICCS) sa na Slovensku uskutoční v dňoch 23. novembra – 4. decembra 2020. Medzinárodným centrom štúdie bolo do merania vybraných 36 základných škôl/osemročných gymnáziívyučovacím jazykom slovenským. Pilotného testovania ICCS 2022 sa zúčastní približne 1 300 žiakov 8. ročníka ZŠ resp. zodpovedajúceho ročníka 8-GYM. Meracími nástrojmi štúdie sú okrem elektronických modulov pre žiakov (test, dotazník a európsky modul) aj dotazník pre učiteľa a školský dotazník určený riaditeľovi školy.

Hlavné meranie bude realizované v roku 2022.