Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2014

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2014/2015 realizoval testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2014) na vybraných základných školách s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským.
Testovanie sa uskutočnilo v dvoch formách:
1. v papierovej,
2. v elektronickej.

Testovania T5-2014, ktoré sa uskutočnilo 12. novembra 2014 (streda) v papierovej forme sa zúčastnili žiaci 5. ročníka vybraných ZŠ okrem žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ).
Test z matematiky v slovenskom jazyku a test z matematiky v maďarskom jazyku písalo spolu 3 564 žiakov, test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 3 144 žiakov a test z maďarského jazyka a literatúry písalo 421 žiakov.

Základné informácie k výsledkom T5-2014 v papierovej forme nájdete v dokumente Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015.
V dokumentoch v časti Aktuálne sme zverejnili prezentáciu s výsledkami testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v papierovej forme.Testovanie 5-2013

Zverejnili sme správu z testovania žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutočnilo 13. 11. 2013 - Testovanie 5-2013 - priebeh, výsledky a analýzy.

V dokumentoch časti Aktuálne sme zverejnili prezentáciu s výsledkami pilotného testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014.

Do Testovania 5-2013 bolo prihlásených 2 153 žiakov z 89 ZŠ.
Na 72 školách s vyučovacím jazykom slovenským bolo 1 505 prihlásených žiakov testovaných z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry a na 17 školách s vyučovacím jazykom maďarským bolo 648 prihlásených žiakov testovaných z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry.

Informácia k zverejneným testom T5:
Pre optimálne zobrazenie testov je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.

Zverejnili sme Zbierku úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 1 ako jeden z výstupov projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (ITMS kód 26110130309) spolufinancovaného z prostriedkov EÚ, ktorého riešiteľom bol NÚCEM.


Kalendár

dnes je 24. máj 2015
16.
február
2015
Pondelok
Zverejnili sme tlačovú správu z T5-2014/papierová forma
26.
február
2015
Štvrtok
Zverejnili sme prezentáciu s výsledkami z T5-2014/papierová forma

Dokumenty

Informácie

Túto sekciu pripravujeme
Túto sekciu pripravujeme