Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2016

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovanie sa uskutoční v papierovej a na niektorých školách aj v elektronickej forme. T5-2016 elektronickou formou absolvujú vybraní žiaci tzv. certifikačných ZŠ, ktoré boli zapojené do projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania". Žiaci budú mať možnosť si vopred vyskúšať testy v elektronickom prostredí.

Generálna skúška E-Testovania 5-2016

V dňoch 8. a 9. novembra 2016 sa uskutoční na tzv. certifikačných ZŠ generálna skúška elektronickej formy Testovania 5-2016. Viac informácií nájdete na stránke www.etest.sk/e-testovanie-5-2016.


Testovanie 5-2015

Výsledky Testovania 5-2015

Zverejnili sme dokument Testovanie 5-2015 (Priebeh, výsledky a analýzy), v ktorom podrobne informujeme o priebehu a výsledkoch testovania, prezentujeme výsledky analýzy vybraných položiek a uvádzame odporúčania pre skvalitnenie vyučovania jednotlivých predmetov.Upozornenie

Na zverejnené testy T5 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 21. október 2016
21.
október
2016
Piatok
Zverejnenie dokumentácie T5-2016
24.
október
2016
Pondelok
Odoslanie 2. zásielky s OH na ZŠ T5-2016
23.
november
2016
Streda
Riadny termín testovania T5-2016

Dokumenty

Informácie

Túto sekciu pripravujeme
Túto sekciu pripravujeme