Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2018

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).
Zverejnili dokument Základné informácie k Testovaniu 5-2018, ktorý spolu ďalšími organizačnými pokynmi a špecifikáciami testov nájdete aj v časti Dokumenty ► Testovanie 5-2018.
Prihlasovanie žiakov na T5-2018 bude prebiehať od 17. do 28. septembra 2018.

E-Testovanie 5-2018

Zverejnili sme testy, ktoré je možné využiť na prípravu žiakov na Testovanie 5-2018. Nájdete ich v časti Dokumenty ► Testovanie 5-2018.
Tieto testy v elektronickej podobe absolvovali v dňoch 5. – 7. 11. 2018 žiaci z vyše 300 základných škôl, ktoré majú licencie do systému e-Test. Riaditeľom ZŠ budú e-mailom zaslané prístupy ku kľúčom správnych odpovedí k testom.

Výsledky Testovania 5-2017

Výsledky žiakov v Testovaní 5-2017 sú dostupné pre základné školy a osemročné gymnáziá na webovej stránke https://testovanie5.iedu.sk/.
Informácie o výsledkoch celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ nájdete v dokumentoch Tlačová správa – Výsledky Testovania 5-2017 , v Prílohách 1 až 5 k tlačovej správe, v Prezentácii – Výsledky Testovania 5-2017 a v správe Testovanie 5-2015 (Výsledky a analýzy). Zverejnili sme aj priemerné úspešnosti v testoch T5-2017 podľa okresov (nižšie v časti Dokumenty).


Upozornenie

Na zverejnené testy T5 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 20. november 2018
17.
september
2018
Pondelok
začiatok prihlasovania žiakov na T5-2018
28.
september
2018
Piatok
ukončenie prihlasovania žiakov na T5-2018
21.
november
2018
Streda
Testovanie 5-2018

Dokumenty

Informácie

Informácie o Testovaní 5


testovanie5@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 260 310
00421-2-68 260 311


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Testovanie 5 po obsahovej stránke vychádza z platných pedagogických dokumentov pre ISCED1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ), ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Cieľom testovania je:

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2,
  • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.