Projekty ESF

Aktuálne

UKONČENIE PROJEKTU

Implementácia projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania bola ukončená v novembri 2013.
Všetkým externým spolupracovníkom a zúčastneným školám ďakujeme za aktívnu spoluprácu pri realizácii jednotlivých aktivít projektu a prajeme veľa úspechov.


Výstupy aktivít

V dokumentoch v časti Aktuálne budeme postupne zverejňovať zbierky úloh a ďalšie publikácie, ktoré sú výstupmi jednotlivých aktivít projektu HKV. Doporučujeme preto priebežne sledovať webovú stránku projektu.

Konferencia

NÚCEM v rámci projektu HKV uskutočnil v dňoch 16. - 18. septembra 2013
v Bratislave
konferenciu: "Hodnotenie kvality vzdelávania – súčasný stav a perspektívy".

Fotodokumentáciu z konferencie nájdete na týchto dvoch miestach:
FOTO1 a FOTO2 .

Ďalšie materiály z konferencie vrátane zborníka abstraktov nájdete v časti Dokumenty/Aktivita 3.2/konferencia.

Ďakujeme za Vašu účasť.
Kalendár

dnes je 12. december 2018
15.
jún
2010
Utorok
začiatok realizácie projektu
30.
november
2013
Sobota
ukončenie projektu HKV

Dokumenty

Informácie

Projekt:
Hodnotenie kvality vzdelávania
na základných a stredných školách v SR
v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania
.

 • ITMS kód Projektu: 26110130309
 • Kód Výzvy: OPV/K/NP/2010-1
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Miesto realizácie projektu:
7 samosprávnych krajov - Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický

Základné informácie:


Obdobie realizácie: jún 2010 - november 2013

Riadenie projektu:
 • Hlavný manažér projektu:
  PhDr. Romana Kanovská
 • Projektový manažér:
  PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
 • Finančný manažér:
  Ing. Emília Muľová
 • Vedúci projektovej kancelárie:
  PaedDr. Michal Pankevič, PhD.

Kontakty:
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5

tel:
+421-2-68 26 03 04 - projektová kancelária
+421-2-68 26 03 01 - projektová manažérka

fax: +421-2-68 26 02 46

e-mail: projekt.hkv@nucem.sk