Medzinárodné
merania

Informácie

PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testovanou oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť.

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť.

Poslednou z troch obmieňaných oblastí je prírodovedná gramotnosť, ktorá sa prvýkrát stala hlavnou skúmanou oblasťou v roku 2006. Každý cyklus štúdie OECD PISA skúma všetky tri oblasti (gramotnosti), jednu ako hlavnú a dve ako doplnkové.


Od roku 2012 sa Slovensko zúčastňuje testovania aj novo pridaných testovaných domén - finančná gramotnosť, elektronické testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia problémov. Počnúc hlavným testovaním PISA 2015 bude testovanie na Slovensku prebiehať kompletne v elektronickej podobe.

Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).

Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Kontakt na národné centrum štúdie

pisa@nucem.sk

Aktuálne

PISA 2015

Dňa 24. mája 2017 o 11:00 CEST bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti finančnej gramotnosti. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky z oblasti finančnej gramotnosti z pohľadu Slovenska v štúdii PISA 2015, Príloha Medzinárodné úrovne výkonu - finančná gramotnosť a Ukážky úloh z finančnej gramotnosti.


odborná konferencia

PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo

Dňa 18. mája 2017 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana uskutočnila v Aule Datalan Žilinskej univerzity v Žiline odborná konferencia k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA.

Prezentácie a videá z konferencie, môžete nájsť TU.

Súbor zaujímavých odkazov na stránky, ktoré poskytli prednášajúci môžete nájsť TU.

Pozvánku spolu s programom konferencie nájdete TU.


Dňa 6. decembra 2016 o 11:00 CET bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 1. časť a 2 časť. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii OECD PISA 2015, Príloha 1 Výsledky krajín PISA 2015, Príloha 2 Medzinárodné úrovne výkonu, Ukážky úloh z prírodovednej gramotnosti, Často kladené otázky o štúdii PISA a Mýty o testovaní PISA a ich vyvrátenie.

Niektoré ďalšie informácie o výsledkoch štúdie PISA 2015 môžete nájsť na stránke OECD.
Zistenia zo štúdie PISA 2015 z pohľadu krajín Európskej únie môžete nájsť tu.

Všetkým školám zapojeným do testovania ĎAKUJEME.

Kalendár

dnes je 25. júl 2017
24.
apríl
2017
Pondelok
Začiatok pilotného testovania PISA 2018
05.
máj
2017
Piatok
Ukončenie pilotného merania PISA 2018
18.
máj
2017
Štvrtok
odborná konferencia PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo
24.
máj
2017
Streda
11: 00 CEST Zverejnenie prvých výsledkov SR z oblasti finančnej gramotnosti v štúdii PISA 2015

Dokumenty