Medzinárodné
merania

Informácie

ICILS - Medzinárodná štúdia o počítačovej a informačnej gramotnosti.

Štúdia ICILS nadväzuje na štúdiu SITES z roku 2006. Počítačová a informačná gramotnosť (CIL) znamená schopnosť používať počítače na skúmanie, vytváranie a komunikáciu za účelom efektívne participovať doma, v škole, na pracovisku a v spoločnosti. CIL spája technickú spôsobilosť a intelektuálne schopnosti na dosiahnutie komunikačného zámeru.


IEA ICILS meria medzinárodné rozdiely v úrovni CIL žiakov v 8. ročníku školskej dochádzky. Zhromažďuje informácie a súvislosti o obsahu CIL vo vyučovacom procese (cez úroveň žiaka, školy a vyučovacieho systému).


Slovenská republika sa štúdie ICILS 2013 zúčastňuje vďaka podpore Európskej komisie (grant EACEA 2011-2372/001-001 na úhradu časti účastníckeho poplatku).


Časový rámec

2010 - 2014

Financovanie

International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Riaditeľ štúdie ICILS

Julian Fraillon

web-stránka:

http://icils.acer.edu.au

Aktuálne

Slovenská republika sa do ďalšieho cyklu štúdie ICILS 2018 nezapojila.

Kalendár

dnes je 12. december 2018
Žiadne aktivity