Medzinárodné
merania

Informácie

ICILS - Medzinárodná štúdia o počítačovej a informačnej gramotnosti.

Štúdia ICILS nadväzuje na štúdiu SITES z roku 2006. Počítačová a informačná gramotnosť (CIL) znamená schopnosť používať počítače na skúmanie, vytváranie a komunikáciu za účelom efektívne participovať doma, v škole, na pracovisku a v spoločnosti. CIL spája technickú spôsobilosť a intelektuálne schopnosti na dosiahnutie komunikačného zámeru.


IEA ICILS meria medzinárodné rozdiely v úrovni CIL žiakov v 8. ročníku školskej dochádzky. Zhromažďuje informácie a súvislosti o obsahu CIL vo vyučovacom procese (cez úroveň žiaka, školy a vyučovacieho systému).


Slovenská republika sa štúdie ICILS 2013 zúčastňuje vďaka podpore Európskej komisie (grant EACEA 2011-2372/001-001 na úhradu časti účastníckeho poplatku).


Časový rámec

2010 - 2014

Financovanie

International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Riaditeľ štúdie ICILS

Julian Fraillon

web-stránka:

http://icils.acer.edu.au

Aktuálne

ICILS 2018

V roku 2015 začne príprava 2. cyklu medzinárodného výskumu IEA ICILS, ktorý je zameraný na počítačovú a informačnú gramotnosť žiakov 8. ročníkov ZŠ. Nadväzuje na predchádzajúci cyklus realizovaný v roku 2013. Počítačová a informačná gramotnosť (CIL) znamená schopnosť používať počítače pre skúmanie, komunikáciu a rozvoj tvorivosti tak, aby boli účinným nástrojom doma, v škole, na pracovisku a v spoločnosti. CIL je spojením technickej spôsobilosti a intelektuálnych schopností na dosiahnutie určitého stupňa komunikácie. Pilotné overovanie nástrojov štúdie sa uskutoční v roku 2017 a hlavné testovanie bude administrované v roku 2018.ICILS 2013

Dňa 20. novembra 2014 o 10:00 hod CET boli oficiálne zverejnené výsledky prvého cyklu Medzinárodnej štúdie počítačovej a informačnej gramotnosti ICILS 2013 - Medzinárodna správa štúdie ICILS 2013. Na nasledujúcich linkoch môžete nájsť prvotné spracovanie výsledkov z pohľadu Slovenska - ICILS 2013 - Krátka správa, zadefinovanie úrovne vedomostí a zručností CIL (Príloha 1), Príklady uvoľnených úloh a Príloha 2 - Tabuľky. Video ukážku uvoľneného modulu Športový krúžok z testovania ICILS 2013 v anglickom jazyku si môžete pozrieť tu.


Ukážka podobných testovacích modulov

http://icils2013.acer.edu.au/examples/

Kalendár

dnes je 27. február 2017
Žiadne aktivity