Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách hovorí, že ak má žiak z ústnej odpovede 4, musí získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS, aby zmaturoval úspešne. Ak žiak získal presne 7 bodov z PFIČ MS z vyučovacieho jazyka alebo 5 bodov z cudzieho jazyka, čo predstavuje 25 %, znamená to, že nesplnil požadované kritérium?

Áno. Aby žiak spĺňal spomínané kritérium vyhlášky, musí mať viac ako 25 % z PFIČ MS, čo u vyučovacích jazykov znamená najmenej 8 bodov (v prípade žiakov so ZZ je to najmenej 6 bodov) a u cudzích jazykov najmenej 6 bodov (z 20).