Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Sme poverení konaním EČ a PFIČ MS v opravnom termíne z anglického jazyka. Keďže to robíme po prvý raz, chcela by som si overiť isté veci: 1. Časový harmonogram je rovnaký ako pri riadnom termíne? Je potrebné oznámiť žiakom termíny a časy, no nikde som sa nedočítala, o ktorej vlastne skúšky začínajú. Môžem sa riadiť pôvodným časovým harmonogramom? 2. Ak niekto koná len písomnú formu internej časti, stačí, ak sa dostaví až poobede? 3. Ak bude iné zloženie žiakov na externej časti a PFIČ, ako vyplniť protokol? Treba rátať s plným počtom a zasadací poriadok urobiť, akoby tam boli vždy všetci? Alebo urobiť dva protokoly zvlášť za externú časť a zvlášť za internú časť? Všimla som si totiž, že veľmi málo žiakov bude konať obe časti. Väčšinou konajú len jednu časť.

Relevantné informácie ku konanie opravného termínu sú uvedené v Pokynoch pre školského koordinátora a predsedov školských maturitných komisií – opravný termín. Odpovede na Vaše otázky:
1. Pre jednotlivé predmety sa harmonogram nemení. Počas opravného termínu EČ a PFIČ MS je rovnaký ako počas riadneho termínu. Nemenia sa príslušné časy harmonogramu, iba dátum konania.
2. Ak sa žiak prihlásil iba na PFIČ MS, stačí ak príde iba poobede. Každý žiak, ktorý sa
zúčastní na opravnom termíne EČ a PFIČ MS sa musí preukázať platným občianskym preukazom.
3. Stačí, aby ste pripravili pre jeden deň iba jeden protokol. Zasadací poriadok urobte iba
jeden pre všetkých prihlásených žiakov na EČ alebo PFIČ MS.