Infoportál

Testovanie 9

Napíšte nám

Čo treba robiť v prípade, keď žiak ZŠ žije v zahraničí a je zároveň aj žiakom ZŠ na Slovensku, ale nezúčastní sa Testovania 9. Čo má urobiť v takomto prípade rodič a čo ZŠ? Treba to niekde uviesť, požiadať o možnosť nezúčastniť sa testovania?

Kmeňová ZŠ v SR predmetného žiaka prihlási a uvedie celkový počet všetkých žiakov 9. ročníka danej školy (vrátane tohto žiaka). Žiak sa testovania nezúčastní z objektívnych dôvodov. Za objektívny dôvod je považovaný napr. vážny zdravotný stav, reprezentovanie školy na národnej či medzinárodnej súťaži alebo ak žiak žije s rodičmi mimo územia SR, kde pokračuje v povinnej školskej dochádzke a pod. Povinnosťou riaditeľa kmeňovej základnej školy je prihlásiť žiaka na náhradný termín testovania elektronickou formou prostredníctvom https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx, kde už konkrétne uvedie dôvod neúčasti žiaka na celoslovenskom testovaní V takomto prípade je akceptovaná neúčasť na celoslovenskom testovaní.