Infoportál

Testovanie 5

Napíšte nám

Čo je cieľom Testovania 5?

a) získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2,
b) poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania.