Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Niektorí študenti písali v rámci opisu, kde 1. bod bol krátky opis deja, skôr biografické údaje, napr. herečky či športovca, o ktorom kniha bola. Nie je tam teda žiaden dej. Ako mám hodnotiť takúto prácu?

Na základe štruktúrovaného zadania bolo uvedenie krátkeho deja jednou z piatich obsahových záležitostí, ktoré mali žiaci v písomnom prejave uviesť. Žiak nevystihol a obsahovo nezachytil v tomto bode to, čo sa od neho očakávalo – opísať dej. Preto je dôležité zohľadniť to v rámci kritéria I. Obsah textu podľa posúdenia oboch hodnotiteľov. Pri prideľovaní bodov za Obsah textu si všímajte nielen vyjadrenie sa k všetkým bodom zadania, ale aj zrozumiteľnosť a jasnosť vyjadrenia obsahu, a to vám dá výsledné hodnotenie v tejto časti.