Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Na koho sa mám obrátiť s otázkami týkajúcimi sa problematiky cieľových požiadaviek na maturanta a zadaní na ÚFIČ maturitnej skúšky?

NÚCEM nemá vo svojej kompetencii problematiku zadaní ÚFIČ MS, obsahové zmeny v katalógoch cieľových požiadaviek jednotlivých maturitných predmetov, ani schvaľovanie ďalších maturitných predmetov. Vaše otázky spojené s problematikou cieľových požiadaviek na maturanta a zadaní na ÚFIČ MS je potrebné odosielať na Štátny pedagogický ústav: spu@statpedu.sk.