Infoportál

Testovanie 9

Napíšte nám

Náš žiak si pred riadnym termínom testovania zlomil pravú ruku, čo mu neumožňuje písať test. Môže diktovať výsledky administrátorovi, ktorý ich zapíše do odpoveďového hárka k testu?

V prípade, ak má žiak znemožnené písanie testov a pravdepodobne by nemohol písať testy ani na náhradnom termíne testovania, môžete mu umožniť administráciu testov za nasledovných podmienok. Žiakovi je možné predĺžiť testovaný čas v zmysle harmonogramu žiakov so ZZ v 1. skupine obmedzenia. Žiak môže diktovať výsledky administrátorovi len v prípade, ak bude testovaný v samostatnej miestnosti, kde bude jeden administrátor a na objektivitu testovania bude dohliadať jeden externý dozor. Externý dozor zabezpečí na základe Vašej žiadosti príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja. Skutočnosť, že bol žiak testovaný v zmenených podmienkach (a v akých podmienkach) uvediete v protokole o priebehu testovania.