Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Môžem maturovať aj z predmetu, ktorý sa nevyučuje na mojej strednej škole, alebo ktorý som počas môjho štúdia na škole neabsolvoval?

Nie. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon,) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 74, odsek 5 môže žiak vykonať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.