Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako postupovať v situácii, keď žiak v písomnej práci z anglického/nemeckého jazyka vynechá vo vete podmet?

V prípade, že ide o chýbajúci podmet, hovoríme o syntaktickej chybe (keďže to zasahuje do poznatku zo syntaxe). Preto odporúčame túto skutočnosť vyriešiť tak, že na mieste, kde by mal byť podmet, môžete vložiť plnú čiaru dole a za okraj označiť G/. Vieme však, že v školách sa uskutočňuje aj opravovanie označením lexikálnej chyby, čo tiež nemôžeme považovať za nesprávne, pretože pri konkrétnych vetách môže ísť o rôzne interpretácie tohto javu.