Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako postupovať keď žiaci píšu názov knihy po slovensky, aj keď existuje názov aj v cudzom jazyku, napríklad „Peter a Lucia". Máme to počítať za lexikálnu chybu?

Názov knihy napísaný po slovensky by nemal mať veľký dopad na hodnotenie či následnú penalizáciu žiaka. Napr. ak je názov knihy uvedený po slovensky a v úvodzovkách, odporučili by sme to nebrať do úvahy.