Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako máme hodnotiť v PFIČ MS písanie čiarky v jednoduchej vete a v súvetí? Je to jazyková alebo pravopisná chyba?

Používanie čiarky upravujú Pravidlá slovenského pravopisu, preto treba tieto chyby pri hodnotení prác PFIČ MS zahrnúť pod čiastkové kritérium pravopis.