Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ak má písomná práca (úroveň B1) rozsah slovnej zásoby v intervale 90 – 159 slov alebo práca úrovne B2 len 120 až 219 slov, v ktorom kritériu máme strhnúť body za nedostatočný počet slov: a) v obsahu, b) v slovnej zásobe, c) aj v obsahu aj v slovnej zásobe, d) je to na subjektívnom názore učiteľa?

Ak má práca počet slov nižší ako stanovený, stŕhate body len za I. kritérium – Obsah. Rozsah slovnej zásoby nepredstavuje počet slov, ale škálu slovnej zásoby, ktorú žiak používa vo svojej práci a pohybuje sa v intenciách od veľmi bohatej až po obmedzenú. S počtom slov to však nemá nič spoločné.