Infoportál

11. Koľko bude trvať testovanie PISA 2012 na našej škole?

Testovanie hlavnej štúdie OECD PISA 2012 bude prebiehať v papierovej aj elektronickej forme, preto odporúčame administráciu testovania rozdeliť na dva po sebe nasledujúce školské dni v období od 16. do 27. apríla 2012. V takomto prípade by počas prvého dňa Vami stanoveného termínu v rámci daného časového rozmedzia prebehlo testovanie v papierovej forme (v trvaní približne 4 hodiny/1 skupina žiakov) a počas druhého dňa by prebehlo elektronické testovanie (v trvaní približne 1 hodina/1 skupina žiakov).