Infoportál

10. Ak sme škola, ktorá sa zúčastnila pilotného testovania PISA 2012, je potrebné prísť na školenie?

Účasť na školení je pre všetkých školských koordinátorov štúdie PISA 2012 povinná a platí to aj v prípade, že ide o pedagogického/odborného pracovníka školy, ktorý už zastával funkciu školského koordinátora v pilotnom testovaní PISA 2012. Koordinátori, ktorí sa už takéhoto školenia k pilotnému testovaniu PISA 2012 zúčastnili na začiatku roka 2011, sa na školení dozvedia nielen všeobecné informácie o administrácii testovania. Na školení pre školských koordinátorov a IT technikov chceme tiež poukázať na nové skúsenosti z pilotného testovania, ktoré sa uskutočnilo v apríli roku 2011, budú prezentované tiež problémové otázky spojené s testovaním žiakov a vypĺňaním rôznych typov dotazníkov. Na rozdiel od pilotného testovania plánujeme uskutočniť školenia v troch rôznych mestách Slovenskej republiky, aby bolo možné lepšie pristupovať k individuálnym požiadavkám jednotlivých účastníkov štúdie PISA 2012, ako i lepšie riešiť možné problémy. Tiež veríme, že Vaše skúsenosti, získané počas pilotného testovania ako i vecné pripomienky, by mohli byť pre ostatných „nových“ účastníkov PISA 2012 prínosom.