Erasmus+

Program v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

Základné informácie

Program Erasmus+ je program Európskej únie (EU) v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Projekt: Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET (TRACK-VET)

Anotácia: NÚCEM je riešiteľom uvedeného projektu v rámci partnerskej zmluvy so Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Warsaw School of Economics, Poľsko). Ďalšími partnermi sú OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG (Rakúsko), FORSKNINGSSTIFTELSEN (Fínsko), CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (Francúzsko), UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (SR), VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS (Lotyšsko). Cieľom projektu je v prvej fáze zmonitorovať stav zapracovania a rozvíjania prierezových kompetencií, so zameraním na kompetenciu učiť sa učiť, sociálne a občianske kompetencie, iniciatívny prístup a podnikanie a kultúrne povedomie a prejav. Následne si dáva projekt za cieľ pripraviť metodológiu hodnotenia a testovacie nástroje na monitorovanie úrovne týchto kompetencií v jednotlivých krajinách.

Informácie o projekte v Anglickom jazyku nájdete TU.