Projekty

Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania

Základné informácie

NÚCEM okrem riadnej činnosti implementoval v rokoch 2009 - 2015 dva národné projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ

  1. Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania,
  2. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania.

V súčasnosti realizujeme národný projekt PIAAC a projekt TRACK-VET (programu Erasmus+).