Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. NÚCEM ako povinná osoba poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon). V zmysle Zákona má každý občan právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti, ktorú možno podať:

  • elektronicky na adresu: info@nucem.sk
  • písomne na adresu: NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
  • osobne do podateľne NÚCEM na vyššie uvedenej adrese v čase od 8:30 do 14:30

Základné informácie o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.:


Zásady spracovania osobných údajov pri poskytovaní informácií podľa zákona č.  211/2000 Z.z. nájdete TU.