Dohľad nad ochranou osobných údajov

V zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 vykonáva pre NÚCEM dohľad nad ochranou osobných údajov ZODPOVEDNÁ OSOBA: Bc. Katarína PAVLOVÁ (firma EuroTRADING s.r.o.), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracuváva NÚCEM.

E-mailový kontakt: zo@eurotrading.sk

Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo

Zásady spracovania osobných údajov nájdete TU.

Informácie a pokyny pre uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s ochranou osobných údajov: Súhlas so správou a spracovaním OÚ a oboznámenie dotknutých osôb pre uchádzačov o zamestnanie

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v evidencii zmlúv o dielo (autori, recenzenti): Oboznámenie pre autorov a recenzentov

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ vedeckých štúdií - PIAAC: Oboznámenie - spracovanie OÚ vedeckých štúdií

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v evidencii žiakov: Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v evidencii žiakov

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v evidencii osôb pre elektronické testovanie: Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v e-Teste

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ frekventantov vzdelávania: Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ frekventantov vzdelávania

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ predsedov PMK a ŠMK: Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ predsedov PMK, ŠMK

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv nájdete TU.