Dohľad nad ochranou osobných údajov

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov pre NÚCEM zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu :
www.eurotrading.sk/zo

Zásady spracovania osobných údajov nájdete TU.

Informácie a pokyny pre uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s ochranou osobných údajov: Súhlas so správou a spracovaním OÚ a oboznámenie dotknutých osôb pre uchádzačov o zamestnanie

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v evidencii zmlúv o dielo (autori, recenzenti): Oboznámenie pre autorov a recenzentov

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ vedeckých štúdií - PIAAC: Oboznámenie - spracovanie OÚ vedeckých štúdií

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v evidencii žiakov: Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v evidencii žiakov

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v evidencii osôb pre elektronické testovanie: Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v e-Teste

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ frekventantov vzdelávania: Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ frekventantov vzdelávania

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ predsedov PMK a ŠMK: Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ predsedov PMK, ŠMK

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv nájdete TU.