Dohľad nad ochranou osobných údajov

V zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 vykonáva pre NÚCEM dohľad nad ochranou osobných údajov ZODPOVEDNÁ OSOBA: Bc. Katarína PAVLOVÁ (firma EuroTRADING s.r.o.), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracuváva NÚCEM.

E-mailový kontakt: zo@eurotrading.sk

Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo

Zásady spracovania osobných údajov nájdete TU.

Informácie a pokyny pre uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s ochranou osobných údajov:
Súhlas so správou a spracovaním OÚ a oboznámenie dotknutých osôb pre uchádzačov o zamestnanie

Oboznámenie dotknutej osoby - spracovanie OÚ v evidencii zmlúv o dielo (autori, recenzenti):
Oboznámenie pre autorov a recenzentov