Základné informácie:

Hlavným účelom činnosti NÚCEM je uskutočňovanie certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti merania a hodnotenia kvality vzdelávania, kontinuálne monitorovanie výsledkov vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní, hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov.

Adresa

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5

IČO: 42134943

Ako sa k nám dostanete?

Kontakty

E-mail:
Informácie: info@nucem.sk

Riaditeľka: riaditel@nucem.sk
(PaedDr. Ivana PIchaničová, PhD.)

Správca web stránky: webmaster@nucem.sk

Tel:
+421 2 68 260 101 (spojovateľka)
+421 2 68 260 202 (sekretariát riaditeľa)

Fax:
+421 2 68 260 242