Novinky

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

NÚCEM je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol 1. septembra 2008 ako súčasť zmien vo vzdelávacom systéme, ktoré zaviedol nový školský zákon na Slovensku.

Medzi základné úlohy NÚCEM patrí:

  • zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • zabezpečenie externého testovania žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl SR,
  • zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika zapája v súlade s ich pravidlami.