Zverejnenie výsledkov

Dňa 8. decembra 2020 o 10:00 hod SEČ bude oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie TIMSS 2019 z oblasti matematiky a prírodných vied. Spolu s medzinárodnou správou bude zverejnená aj Krátka správa o výsledkoch z pohľadu Slovenska.

Viac informácií o štúdii TIMSS 2019 nájdete tu.