TIMSS

Novinky

Základné informácie

Približný počet zúčastnených krajín:

  •  4. ročník    59* + 6** (SR)
  •  8. ročník    40* + 5**

Zverejnenie výsledkov eTIMSS 2019: december 2020
Medzinárodná správa: (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Encyklopédia: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Uvoľnené úlohy: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Medzinárodná databáza: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Dotazníky: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma testovania: pilotné meranie: elektronická, hlavné meranie: papierová + elektronická

Výskum IEA TIMSS 2019 sa po prvý krát realizuje v elektronickej podobe eTIMSS – prostredníctvom PC resp. tabletov, čo umožnilo rozšíriť testovanie aj o riešenie problémových úloh.

*   časti krajín, ktoré vystupujú ako samostatné testované oblasti, preto sa počítajú za dve krajiny
** samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny

Zverejnenie výsledkov

Dňa 8. decembra 2020 o 10:00 hod SEČ bude oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie TIMSS 2019 z oblasti matematiky a prírodných vied. Spolu s medzinárodnou správou bude zverejnená aj Krátka správa o výsledkoch z pohľadu Slovenska.

Viac informácií o štúdii TIMSS 2019 nájdete tu.

eTIMSS 2019 na Slovensku

V dňoch 12. - 23. 3. 2018 sa uskutočnilo pilotné meranie štúdie eTIMSS 2019. Do merania sa zapojilo 47 základných škôl a viac ako 1 400 žiakov 4. ročníka ZŠ.

V dňoch 13. – 24. mája 2019 sa na Slovensku realizovalo hlavné meranie štúdie eTIMSS 2019. Do hlavného merania sa zapojlo 204 základných škôl (190 vyučovacím jazykom slovenským14 s vyučovacím jazykom maďarským). Žiaci boli testovaní v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie TIMSS ĎAKUJEME!