TALIS

Školský rok: 2019/2020

Dňa 25. marca 2020 bude oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TALIS 2018 (Volume II).

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy budú zverejnené aj Ďalšie výsledky medzinárodného výskumu  - TALIS 2018 Slovensko.