PISA

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: približne 80 (uvedený počet ešte nie je oficiálne zverejnený)
Hlavná oblasť testovania: matematická gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: čitateľská, prírodovedná, matematická gramotnosť
Doplnkové oblasti: tvorivé myslenie
Zverejnenie výsledkov PISA 2021: december 2022
Medzinárodná správa: link  (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma testovania: elektronická

PISA 2021 na Slovensku

V dňoch 20. – 30. apríla 2020 sa na Slovensku bude realizovať overovanie nástrojov testovania ôsmeho cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné meranie.

Poznámka: Do pilotného merania PISA 2021 sa môžu zapojiť výhradne školy, ktoré  boli vybrané medzinárodným centrom štúdie. Vybrané školy boli oslovné listom, súčasťou ktorého sú aj kontrolné kódy potrebné pre vyplnenie návratky. Účasť školy na pilotnom meraní PISA 2021 škola potvrdí v online návratke. Online návratka sa otvorí kliknutím na nasledujúci odkaz: NÁVRATKA. Kontrolné kódy školy nájdu v prílohe 4 oslovovacieho listu. 

V dňoch 19. – 30. apríla 2021 sa na Slovensku bude realizovať hlavné meranie ôsmeho cyklu štúdie PISA.