PISA

Novinky

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 79
Hlavná oblasť testovania: čitateľská gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: čitateľská, prírodovedná, matematická gramotnosť
Doplnkové oblasti: finančná gramotnosť, globálne kompetencie
Zverejnenie výsledkov PISA 2018: 3. december 2019
Medzinárodná správa: link  (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: elektronická

PISA 2018 na Slovensku

V dňoch 24. 4. – 5. 5. 2017 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania siedmeho cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné testovanie. Zúčastnilo sa ho približne 2 800 15-ročných žiakov zo 60 základných a stredných škôl. Žiaci boli testovaní v slovenskom jazyku.

V dňoch 16. – 27. 4. 2018 sa na Slovensku realizovalo hlavné meranie štúdie PISA 2018. Hlavného merania sa zúčastnilo približne 7 600 15-ročných žiakov z 387 základných a stredných škôl.  Žiaci boli testovaní v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME!