Projektová kancelária

Projektový manažér
Mgr. Filip Galleé
+421 948 936 341
filip.gallee@nucem.sk

Vedúca projektovej kancelárie
Ing. Jarmila Mrázová
+421 948 936 344
jarmila.mrazova@nucem.sk

Administratívna pracovníčka projektu
Ing. Miroslava Mihalíková
+421 948 936 349
miroslava.mihalikova@nucem.sk

Manažérka monitorovania
Mgr. Michaela Laciková
+421 948 936 350
michaela.lacikova@nucem.sk


Odborný personál

Koordinátorka národnej štúdie OECD PIAAC
Mgr. Zuzana Wirtz, PhD.
+421 948 936 348
zuzana.wirtz@nucem.sk

Dátový manažér a analytik
RNDr. Oľga Zelmanová
olga.zelmanova@nucem.sk

IKT manažér
Vladimír Špaček
+421 948 936 342
vladimir.spacek@nucem.sk