Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2016


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2016 sa uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
02. 11. 2015 bude ZŠ v elektronickej forme doručená 1. zásielka, ktorá bude obsahovať základné informácie k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2016.
Náhradný termín testovania 9-2016 sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok).
Učiteľom testovaných predmetov dávame do pozornosti Špecifikáciu testu z matematiky T9-2016 a Špecifikáciu testov z vyučovacích jazykov T9-2016.

Testovanie 9-2015


Dňa 11. mája 2015 sa uskutočnila tlačová beseda MŠVVaŠ SR, na ktorej boli prezentované výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015.
Viac na http://www.minedu.sk/deviatakom-isla-opat-lepsie-slovencina-nez-matematika/.

Podrobné informácie o výsledkoch Testovania 9-2015 nájdete v dokumente Testovanie 9-2015 - výsledky.
Výsledky škôl sú prístupné na portáli Výsledky testovaní.Informácia k zverejneným testom a kľúčom správnych odpovedí T9.
Pre optimálne zobrazenie testov je potrebná verzia programu
Adobe Reader verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.

UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 08. október 2015
29.
jún
2015
Pondelok
Zverejnenie špecifikácií k testom T9-2016
02.
november
2015
Pondelok
Odoslanie 1. zásielky ZŠ T9-2015
16.
november
2015
Pondelok
Začiatok zberu údajov o žiakoch ZŠ T9-2016
30.
november
2015
Pondelok
Ukončenie zberu údajov o žiakoch ZŠ T9-2016
06.
apríl
2016
Streda
Hlavný termín testovania T9-2016
19.
apríl
2016
Utorok
Náhradný termín testovania T9-2016

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80