Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok).

Vo vybraných základných školách bude v období február a máj 2017 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov.

Zverejnili sme Základné informácie k Testovaniu 9-2017, špecifikácie testov T9 z matematiky a z vyučovacích jazykov na školský rok 2016/2017 a ďalšie organizačné pokyny, ktoré nájdete v časti Dokumenty ► Testovanie 9-2017.

Upozornenie:
V teste z maďarského jazyka a literatúry sa nenachádzajú úlohy zamerané na nové pravidlá maďarského pravopisu, ktoré sú platné od 1. septembra 2016.

E-TESTOVANIE 9-2017

Dňa 22. marca 2017 na certifikačných základných školách prebehne generálna skúška elektronickej formy Testovania 9 (GS E-Testovanie 9-2017). Generálnej skúšky sa zúčastnia žiaci, ktorí majú záujem absolvovať riadny termín Testovania 9-2017 elektronicky.

Všetky informácie o elektronickej forme Testovania 9-2017 a jeho generálnej skúške v tomto školskom roku (E-T9-2017) nájdete na http://www.etest.sk/e-testovanie-9-2017/.

Testovanie 9-2016

Zverejnili sme správu Testovanie 9-2016, priebeh, výsledky a analýzy, v ktorej podrobne informujeme o priebehu a výsledkoch testovania, prezentujeme výsledky analýzy vybraných položiek a uvádzame odporúčania pre skvalitnenie vyučovania jednotlivých predmetov.

Informácie o výsledkoch Testovania 9-2016 nájdete v dokumente Tlačová správa - Výsledky Testovania 9-2016 a tiež v prezentácii Výsledky Testovania 9-2016.
Výsledky škôl sú sprístupnené na Výsledkovom portáli.


Nižšie sú zverejnené testy T9-2016 a kľúče správnych odpovedí.
UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T9 je potrebná verzia programu ADOBE ACROBAT Reader, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 29. marec 2017
06.
február
2017
Pondelok
Doručenie OH na ZŠ T9-2017 (kuriér)
07.
február
2017
Utorok
Zverejnenie pokynov T9-2017
05.
apríl
2017
Streda
Riadny termín testovania T9-2017
20.
apríl
2017
Štvrtok
Náhradný termín testovania T9-2017

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80