Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2018

Zverejnili sme špecifikácie testov T9 pre školský rok 2017/2018 z matematiky a vyučovacích jazykov.

Testovanie 9-2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov
s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutočnilo
5. apríla 2017 (streda) na 1 437 ZŠ.
Testy písalo 36 535 žiakov, z toho 34 184 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 332 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 19 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo aj 3 054 žiakov so zdravotným znevýhodnením a 483 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Výsledky celoslovenského testovania 9-2017

Základné informácie o výsledkoch žiakov 9. ročníka ZŠ nájdete v tlačovej správe.
Podrobnejšie informácie o výsledkoch sú uvedené v prezentácii T9-2017.
Prehľad o výsledkoch škôl nájdete na dataportáli NÚCEM.

Na základe analýzy výsledkov celoslovenského testovania T9-2017 sme pripravili správu TESTOVANIE 9-2017, priebeh, výsledky, analýzy, ktorá obsahuje odporúčania pre skvalitnenie vyučovania testovaných predmetov.

UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T9 je potrebná verzia programu ADOBE ACROBAT Reader, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 26. september 2017
30.
jún
2017
Piatok
Zverejnenie špecifikácie testov T9-2018
19.
september
2017
Utorok
Zverejnenie správy T9-2017

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80