Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2015

Stanovisko MŠVVaŠ SR k zmene termínu T9-2015
MŠVVaŠ SR vyšlo v ústrety požiadavke ZŠ, ktorá sa týkala zmeny termínu celoslovenského testovania T9-2015. Testovanie sa uskutoční 15. apríla 2015 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).
Viac informácii k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 je uvedených v dokumentoch Základné informácie T9-2015 a Usmernenie k elektronickému prihlasovaniu žiakov ZŠ T9-2015/papierová forma.

Testovanie 9-2014

Zverejnili sme Správu T9-2014, priebeh, výsledky, analýzy.

Zverejnili sme Tlačovú správu k výsledkom testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
v školskom roku 2013/2014
.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch T9-2014 prezentujeme v dokumente Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v šk. roku 2013/2014.

Výsledky škôl v Testovaní 9-2014 nájdete na našej webovej stránke na portáli VÝSLEDKY TESTOVANÍ. Pre správne fungovanie aplikácie odporúčame mať nainštalovanú najvyššiu verziu webového prehliadača.Informácia k zverejneným testom a kľúčom správnych odpovedí T9.
Pre optimálne zobrazenie testov je potrebná verzia programu
Adobe Reader verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.

UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 28. február 2015
23.
február
2015
Pondelok
Zverejnili sme pokyny T9-2015/papierová forma
15.
apríl
2015
Streda
Hlavný termín testovania T9-2015
21.
apríl
2015
Utorok
Náhradný termín T9-2015

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80