Projekty ESF

Aktuálne

Vzdelávanie a zručnosti on-line – vypĺňanie testov a dotazníkov

Učitelia, ktorí sú zapojení do on-line testovania, nájdu odpovede na často kladené otázky k PIAAC on-line TU.

PIAAC on-line

Vzdelávanie a zručnosti on-line

NÚCEM v spolupráci s medzinárodným centrom štúdie OECD PIAAC (Program medzinárodného hodnotenia dospelých) pripravuje výskum kompetencií na vzorke dospelých na Slovensku s názvomVzdelanie a zručnosti on-line v rámci projektu PIAAC on-line.

V prvej etape je zámerom projektu výskum kompetenčných profilov pedagogických zamestnancov škôl vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Slovensku. Prioritne oslovíme na spolupráci školy, ktoré sa zapojili do výskumu OECD TALIS 2018. Učiteľom týchto škôl ponúkneme doplňujúce kognitívne testy a dotazníky, na základe ktorých prepojíme dáta oboch štúdií OECD TALIS – PIAAC. Následne plánujeme osloviť na spoluprácu ďalšie školy, pedagogických zamestnancov stredných škôl, budúcich pedagógov, učiteľov fakúlt a pod.
V rámci výskumu PIAAC on-line budú učitelia vypĺňať on-line test, ktorý im umožní zistiť, na akej úrovni sú ich všeobecné schopnosti v čítaní s porozumením, matematike a pri riešení technických problémov s využitím IKT a tiež im umožní okamžite sa porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD).
Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú dotazníky, ktoré poskytnú viac informácií, či osobnosť učiteľa ovplyvňuje to, ako sa učí a aké má pracovné návyky, ako jeho zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje jeho pracovné možnosti, na aké iné povolanie by sa hodil a ako veľmi je naklonený k tejto zmene a iné.
Všetky údaje v rámci tohto výskumu budú spracované na úroveň Slovenska a v anonymizovanej forme budú dáta použité len na výskumné účely.

Cieľom výskumu Vzdelanie a zručnosti on-line je získať za Slovensko cenné dáta, na základe ktorých pripravíme odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov celoživotného vzdelávania, ako poskytovať učiteľom kvalitnejšie a efektívnejšie vzdelávanie v rámci ich celoživotného profesijného rastu.
Bližšie informácie o obsahu testovania kompetencií PIAAC nájdete TU.

Pre učiteľov, ktorí majú záujem sa zapojiť do projektu PIAAC on-line, sú uvedené všetky potrebné informácie v tomto liste.
Za aktívnu spoluprácu v projekte PIAAC on-line budú učitelia odmenení sumou
100 Eur brutto.
V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu je potrebné, aby učitelia najneskôr do 7. októbra 2018 vyplnili osobný dotazník.


V prípade otázok nás kontaktujte na piaac.online@nucem.sk alebo na telefónom čísle 02/68 260 231.Kalendár

dnes je 12. december 2018
10.
október
2018
Streda
najneskorší termín na vyplnenie Osobného dotazníka
22.
október
2018
Pondelok
najneskorší termín na vyplnenie a odoslanie ďalších materiálov zaslaných priamo záujemcom
02.
november
2018
Piatok
začiatok testovania PIAAC on-line
16.
november
2018
Piatok
koniec testovania PIAAC on-line
23.
november
2018
Piatok
najneskorší termín na zaslanie pracovných výkazov
10.
december
2018
Pondelok
termín vyplatenia odmeny za aktívnu spoluprácu

Dokumenty

Informácie