Projekty ESF

Aktuálne

Prejdite na web národného projektu

Webová stránka národného projektu E-test www.etest.sk poskytuje aktuálne informácie o elektronickom certifikačnom testovaní Maturita online a Testovaní 9 online, dôležité aktuálne oznamy pre školy, manuály, príručky a kontakty na CALL CENTRUM pre školských koordinátorov, IT administrátorov atď.
Na tejto webovej stránke NÚCEM-u ostanú len informácie zverejňované do konca prechodného obdobia po nasadení novej webovej stránky projektu. Prosíme Vás preto, aby ste sledovali aktuálne informácie o elektronickom testovaní na novom webe www.etest.sk. Za porozumenie ďakujeme.

Sprístupnenie reportov z elektronického testovania T5

Od 27.01.2015 sú v systéme e-Test reporty z elektronického testovania T5. Tieto reporty prinášajú informácie o výsledkoch žiakov v jednotlivých testovaných predmetoch a v tematických oblastiach. Škole ponúkajú aj cenný pohľad na to, ako sa jej žiaci umiestnili vzhľadom na populáciu všetkých škôl, ktoré absolvovali elektronické testovanie T5. Reporty boli distribuované v e-Teste do profilu riaditeľa školy v sekcii „Novinky a výstupy“. Bližšie informácie o postupe, ako sa k týmto výstupom dostať, sú na www.etest.sk - E-testovanie na školách - Dôležité oznamy REPORTY E-T5.

Logo projektu vytvoril gymnazista

22. októbra 2013 sme slávnostne odovzdali cenu víťazovi celoslovenskej súťaže pre stredoškolákov Logo Projektu. V šesťdesiatke prác najlepšie obstála práca, ktorej autorom je Daniel Jahôdka, tretiak z Gymnázia v Považskej Bystrici. Tlačová agentúra TASR uverejnila všetky súťažné práce na webe Školského servisu FOTODENNÍK - LOGO PROJEKTU.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal 12. marca 2013 realizovať národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.

Kalendár

dnes je 16. december 2018
12.
marec
2013
Utorok
Začiatok realizácie projektu E-test
 
september
2015
 
Súťaž VOĽNÁ HODINA vo vyžrebovaných školách
25.
september
2015
Piatok
prezentácia projektu E-test na Európskej noci výskumníkov 2015
06.
október
2015
Utorok
Prezentácia projektu E-test na veľtrhu Academia&VAPAC 2015
20.
október
2015
Utorok
Záverečná konferencia projektu E-testovanie - skúsenosti a výzvy
21.
október
2015
Streda
Záverečná konferencia projektu E-testovanie - skúsenosti a výzvy
25.
november
2015
Streda
E-TESTOVANIE 5

Dokumenty

Národný projekt:

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Operačný program: Vzdelávanie
Projekt spolufinacovaný z Európskeho sociálneho fondu
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód Projektu: 26110130546

Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1.: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
ITMS kód Projektu: 26140130030

Obdobie realizácie projektu: marec 2013 – november 2015

Základné informácie:

Financovanie projektu:
Európsky sociálny fond (85%), ŠR (15%)
Rozpočet celkom: 28 220 242,60 Eur
(z toho: 25 654 789,62 € / ITMS kód Projektu 26110130546
a 2 565 452,98 € / ITMS kód Projektu 26140130030)

Kľúčový cieľ projektu: Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania


Riadenie projektu:
Hlavný manažér projektu: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
riaditel@nucem.sk
Projektová manažérka: Mgr. Hana Kotlárová hana.kotlarova@nucem.sk

Kontakty:
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5

Adresa elokovaného pracoviska projektu:
Röntgenova 28, 851 01 Bratislava

Kontakt pre médiá
Manažérka publicity: Ing. Mária Grebeňová-Laczová
maria.grebenova@nucem.sk, tlf.:+421 915 851 655

Kontakt pre školy: e-mail: e-testovanie@nucem.sk
+421 2 3278 2610 / 2 3278 2611 / 2 3278 2616

Otázky týkajúce sa technických problémov súvisiace s testovacím systémom:
+421 2 3278 2618 / 2 3278 2617 / 2 3278 2609

Kontakt pre autorov e-úloh a e-testov: etest.ucitelia@nucem.sk.

GPS súradnice sídla NÚCEM, Žehrianska 9, Bratislava: 48° 05' 48.45''N (severnej šírky)
17° 07' 06.38''E (východnej dĺžky)