Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol 1. septembra 2008 ako súčasť zmien vo vzdelávacom systéme, ktoré zaviedol nový školský zákon na Slovensku.

Medzi základné úlohy NÚCEM patrí:

  • zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • zabezpečenie externého testovania žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl SR,
  • zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika zapája v súlade s ich pravidlami.
Dátaoportál Infoportál Dataportál

Základným účelom činnosti NÚCEM je uskutočňovanie certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti merania a hodnotenia kvality vzdelávania, kontinuálne monitorovanie výsledkov vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní, hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov.


Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Žehrianska 9
Bratislava 5
851 07

IČO: 42134943

Tel:
+421-2-68 26 01 01 (spojovateľ)
+421-2-68 26 02 02 (sekretariát riaditeľa)

Fax:
+421-2-68 26 02 42

Informácie o NÚCEM:

info@nucem.sk


Kontakt na riaditeľku:

PhDr. Romana Kanovská - riaditeľka


riaditel@nucem.sk


Kontakt na správcu web stránky:

webmaster@nucem.sk


Ako sa k nám dostanete?