Medzinárodné
merania

Informácie

TIMSS – matematika a prírodné vedy (vedomosti a zručnosti žiakov 4. ročníka ZŠ)


IEA TIMSS sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4. ročníka ZŠ (populácia 1) a 8. ročníka ZŠ alebo 4. ročníka OGY (populácia 2) a od roku 1995 sa uskutočňuje pravidelne v štvorročných cykloch aj na Slovensku. TIMSS sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania a popri monitorovaní žiackych výkonov venuje pozornosť aj postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 3 druhy dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre učiteľa a dotazník pre školu (určený riaditeľovi školy).
V rokoch 1995, 1999 a 2003 sa na Slovensku testovania zúčastnili žiaci 8. ročníka základnej školy a 4. ročníka osemročných gymnázií (populácia 2). Od roku 2007 testujeme žiakov 4. ročníka základných škôl (populáciu 1).

Kontakt na národné centrum štúdie

timss@nucem.sk

Viac informácií v anglickom jazyku nájdete na stránke Medzinárodného centra pre štúdie TIMSS a PIRLS

Aktuálne

eTIMSS 2019

V dňoch 14.3. - 6. 4. 2018 sa uskutočnilo pilotné meranie štúdie eTIMSS 2019. Do merania sa zapojilo 47 základných škôl a vyše 1400 žiakov 4. ročníka.

Všetkým školám, ktoré sa do štúdie zapojili, ĎAKUJEME.

Výskum IEA TIMSS 2019 sa po prvý krát realizuje v elektronickej podobe – prostredníctvom PC resp. tabletov, čo umožnilo rozšíriť testovanie aj o riešenie problémových úloh. Na Slovensku sa pre túto vekovú kategóriu žiakov realizuje po štvrtý krát.

TALIS 2018

TIMSS 2015

Dňa 29. novembra 2016 o 10:00 CET bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TIMSS 2015 - matematika a Medzinárodná správa TIMSS 2015 - prírodné vedy. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii TIMSS 2015, Výsledky krajín a zadefinované Medzinárodné úrovne výkonu TIMSS 2015 - matematika a prírodné vedy a tiež Ukážky uvoľnených úloh použitých v štúdii TIMSS 2015 - matematika a prírodné vedy.
Niektoré ďalšie informácie o výsledkoch štúdie TIMSS 2015 môžete nájsť tu.

Všetkým školám, ktoré boli zapojené do testovania štúdie TIMSS 2015
ĎAKUJEME.


IEA Data Visualizer

Táto aplikácia IEA Data Visualizer Vám poskytne vizualizáciu výsledkov štúdií IEA. Vyžaduje Flash Player a bola vytvorená v DPC Hamburg (Data Processing and Research Center). Jednotlivé informácie zo štúdií sú zobrazované na mape sveta, regiónov alebo názorne v rôznych typoch grafov. Tiež je možné sledovať zmeny v čase počas jednotlivých cyklov štúdií.

Kalendár

dnes je 12. december 2018
14.
marec
2018
Streda
začiatok pilotného testovania eTIMSS 2019
06.
apríl
2018
Piatok
ukončenie pilotného testovania eTIMSS 2019
 
október
2018
 
oslovenie škôl vybraných do hlavného testovania TIMSS 2019
13.
máj
2019
Pondelok
začiatok hlavného testovania štúdie TIMSS 2019
24.
máj
2019
Piatok
ukončenie hlavného testovania štúdie TIMSS 2019

Dokumenty