Medzinárodné
merania

Informácie

PIRLS – čítanie s porozumením (čitateľská gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ)


Cieľom štúdie IEA PIRLS je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Predpokladá sa, že žiaci v tomto období už zvládli techniku čítania a začínajú využívať čítanie na svoje ďalšie vzdelávanie. Vzhľadom k tomu, štúdia PIRLS skúma viaceré úrovne porozumenia textov rozličného typu. Popri monitorovaní žiackych výkonov v čitateľskej gramotnosti, štúdia PIRLS venuje značnú pozornosť aj čitateľským návykom a postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 4 druhy dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre rodičov, dotazník pre učiteľa a dotazník pre školu (určený riaditeľovi školy). Štúdia IEA PIRLS sa uskutočňuje v 5 ročných cykloch a Slovenská republika sa jej zúčastňuje od roku 2001.

Kontakt na národné centrum štúdie

pirls@nucem.sk

Viac informácií v anglickom jazyku nájdete na stránke Medzinárodného centra pre štúdie TIMSS a PIRLS

Aktuálne

PIRLS 2016

Dňa 5. decembra 2017 o 10:00 hodine boli oficiálne zverejnené medzinárodné výsledky štúdie PIRLS 2016. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii PIRLS 2016, Príloha 1 Medzinárodné úrovne čitateľských zručností, Príloha 2 Čítanka, Príloha 3 Ukážky otázok vzťahujúcich sa k Čítanke.

Hlavné testovanie medzinárodnej štúdie PIRLS 2016 bolo administrované 2. – 19.5. 2016 na 220 základných školách, z čoho 204 škôl bolo s vyučovacím jazykom slovenským a 16 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Celkovo sa do hlavného merania štúdie zapojilo približne 5 600 žiakov.

Všetkým školám zapojeným do testovania ĎAKUJEME.


IEA Data Visualizer

Táto aplikácia IEA Data Visualizer Vám poskytne vizualizáciu výsledkov štúdií IEA. Vyžaduje Flash Player a bola vytvorená v DPC Hamburg (Data Processing and Research Center). Jednotlivé informácie zo štúdií sú zobrazované na mape sveta, regiónov alebo názorne v rôznych typoch grafov. Tiež je možné sledovať zmeny v čase počas jednotlivých cyklov štúdií.

Kalendár

dnes je 12. december 2018
05.
december
2017
Utorok
10: 00 CET Zverejnenie Prvých výsledkov Slovenska v štúdii PIRLS 2016
05.
december
2017
Utorok
10: 00 CET Zverejnenie výsledkov medzinárodnej štúdie PIRLS 2016

Dokumenty