Medzinárodné
merania

Informácie

TALIS – ďalšie vzdelávanie a pracovné podmienky učiteľov (2. stupňa ZŠ)

Úlohou štúdie OECD TALIS je monitorovať vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie (napr. hodnotenie práce učiteľov, kvalifikačné požiadavky a pracovné povinnosti učiteľov, metódy vyučovania a postoje učiteľov, a pod.). Prvá štúdia sa uskutočnila v roku 2008 na vzorke učiteľov 2. stupňa s cieľom získať chýbajúce informácie o učiteľoch pre tvorbu medzinárodných indikátorov, analýzy rozdielov vo výkone žiakov a výsledkoch škôl a podporu dobrej praxe.

Slovenská republika sa štúdie zúčastnila vďaka podpore Európskej komisie (grant EACEA 2007 - 1306 / 001 - 001 TRA DEVNEW na úhradu časti účastníckeho poplatku).


Čo TALIS poskytuje?
• Nový pohľad na učiteľov a vyučovanie s cieľom lepšie pochopiť rozdiely vo výkone žiakov a výsledkoch škôl;
• Pravidelné monitorovanie stavu v jednotlivých krajinách v rámci jednotlivých indikátorov (napr. ďalšie vzdelávanie učiteľov);
• Porovnávanie vplyvu vzdelávacej politiky na učiteľov a vyučovanie medzi krajinami a regiónmi;
• Zdroje pre analýzy na podporu dobrej praxe v politikách vzdelávania jednotlivých zúčastnených krajín.

Kontakt na národné centrum štúdie

talis@nucem.sk

Odkaz na medzinárodné centrum štúdie TALIS

OECD Teaching and Learning International Survey(TALIS)2013

Aktuálne

TALIS 2018

V roku 2015 začne príprava 3. cyklu medzinárodného výskumu OECD TALIS 2018 zameraného na sledovanie vplyvu vzdelávacej politiky na pracovné podmienky učiteľov a na vyučovanie, monitorovanie postavenia a kvalifikovanosti učiteľov v medzinárodnom kontexte. Hlavný zber dát medzinárodného výskumu OECD TALIS 2018 sa uskutoční na vzorke učiteľov a riaditeľov ZŠ alebo osemročných gymnázií (ISCED 2) v roku 2018 a pilotný zber dát sa uskutoční v roku 2017.


Zverejnenie výsledkov TALIS 2013

25. júna 2014 o 11:00 hod. boli oficiálne zverejnené výsledky z medzinárodnej štúdie TALIS 2013. Na nasledujúcich linkoch môžete nájsť prvotné spracovanie výsledkov z pohľadu Slovenska - TALIS 2013 - prvotné zistenia a Medzinárodnú správu TALIS 2013. Krátke zhrnutie hlavných zistení Slovenskej republiky v anglickom jazyku nájdete v Country profile Slovak Republic.Kalendár

dnes je 30. máj 2016
Žiadne aktivity