Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Za koľko slov máme považovať túto mejlovú adresu v PFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka (C1)? emanuel.brown@easyaccount.uk

Na základe vyhodnotenia skúseností s hodnotením PFIČ MS úrovne C1 sa dohodlo, že údaje (obyčajne adresy a pod.), ktoré žiak prepisuje z „inputu“, ktorý mal k dispozícii v rámci štruktúrovaného zadania PFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka sa nebudú počítať do celkového počtu slov.