Infoportál

Testovanie 5

Napíšte nám

Z ktorých predmetov sa uskutoční T5?

V zmysle školského zákona v platnom znení, §155, ods. 3 vyučovacie predmety, v ktorých sa má externé testovanie žiakov základnej školy uskutočniť, určí pre každý školský rok MŠVVaŠ SR. V súčasnosti sa T5 realizuje z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry.