Infoportál

Testovanie 9

Napíšte nám

V prípade, že sa žiak nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť riadneho termínu testovania, má možnosť prihlásiť sa na náhradný termín testovania?

V zmysle školského zákona v platnom znení, §155, odsek 7 sa môže žiak zúčastniť na náhradnom termíne testovania v prípade, ak sa z objektívneho dôvodu nezúčastnil externého testovania v riadnom termíne. Za objektívny dôvod je považovaný napr. vážny zdravotný stav, reprezentovanie školy na národnej či medzinárodnej súťaži a pod. V takomto prípade riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevuje, po dohode so zákonným zástupcom žiaka požiada NÚCEM o účasť na náhradnom termíne testovania. Povinnosťou riaditeľa základnej školy je prihlásiť žiaka na náhradný termín testovania elektronickou formou prostredníctvom https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx