Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

V žiadosti o úpravu MS je potrebné žiadať o úpravu na každú časť MS a predmet samostatne?

Žiadosť o úpravu MS sa vzťahuje na všetky časti MS a predmety.