Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

V hodnotení obsahu práce PFIČ MS máme značiť rozpracované body podľa zadania 1, 2, 3 vľavo za okraj. To znamená, že úvod a záver eseje už neoznačujeme – teda nie 1, 2, 3, 4, 5?

V pokynoch na opravu PFIČ MS sa hovorí, že vľavo za okrajom zaznamenávate rozpracované body zadania, pričom je odporučené vyznačiť tieto body číslicou, napríklad 1, 2, 3... V prípade, že žiak vo svojej práci, okrem uvedených bodov zadania, rozpracoval aj úvod a záver (čo je pre niektoré žánre priam žiadané), navrhujeme ich označiť za okraj napr. Ú, Z. prípadne iným spôsobom tak, aby bolo jasné, že žiak rozpracoval aj úvod a záver. Konkrétny spôsob zaznačovania potrebného úvodu a záveru bude v najbližšom období doplnený do pokynov na hodnotenie PFIČ MS.