Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Uvádza sa na maturitné vysvedčenie, že mal žiak upravené podmienky na vykonanie MS?

Skutočnosť, že mal žiak upravené podmienky na vykonanie MS sa na vysvedčení neuvádza. Úpravy neznižujú obťažnosť MS, testy sú porovnateľné s testami intaktných žiakov, overujú rovnaké ciele a súčasne zohľadňujú obmedzenia vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia.